Home, sweet home

گویا ساروی‌کیجا امروز به ساری می‌رود .

گویا ساروی‌کیجا تا پایان هفته در ساری می‌ماند .

گویا ساروی‌کیجا در این هفته بسی بسیار زیاد اکبر جوجه می‌خورد .

گویا ساروی‌کیجا در این هفته سه چهار بار به بازار ترکمن‌ها سر می‌زند .

گویا ساروی‌کیجا در این هفته جهت جبران اکبرجوجه‌ها چند بار پیاده‌روی می‌کند .

گویا ساروی‌کیجا به عیددیدنی می‌رود .

گویا ساروی‌کیجا خیلی کارهای دیگر هم می‌کند .

اگر بتواند امروز بلیت قطار بگیرد ، البته .

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید